Prøverne

Jagthundeprøver 

Danmarks Jægerforbunds

apporteringsprøve 

Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve 

Fælles Markprøveregler