Om os

Klubben startede den 4. november 1974 da en flok jægere og hundefolk var samlet i Drigstrup. Det var netop med det ene formål at danne en hundeklub. Der var mødt 20, hvoraf 15 viste sig interesseret og de blev klubbens første medlemmer. Forud var der gået nogle år, hvor man i jagtforeningsregi havde lavet noget hundetræning på Revninge Sportsplads. Men på et tidspunkt tog Niels Arne Johansen, Ove Hjulmand, Rich. Hansen og Niels Østerlin altså initiativ til at indkalde til det nævnte møde.

Det skete i en skrivelse, hvor man inviterede til filmaften og fordomsfri drøftelse af behov og interesse for en jagthundeklub. Et af formålene med klubbens dannelse var helt logisk, at man ville dygtiggøre sine hunde. Samtidig ville man fremme interessen for at deltage i markprøver, vand- og slæbeprøver, apporteringsprøver samt schweiss- og gravprøver.

Med dette oplæg gik man i gang og fik altså nedsat en bestyrelse med flere erfarne hundeførere iblandt.

Ret hurtig fik den nydannede bestyrelse sat gang i nogle aktiviteter, som stadig er på klubbens program. Der kan nævnes grunddressurkurser, apporteringskurser og markprøver.

Med hensyn til klubbens fremtid, vil bestyrelsen gennem afholdelse af forskellige arrangementer tilstræbe at stimulere interessen for jagthundens arbejde, for derigennem at dygtiggøre hund og fører.

Klubben har i dag 115 medlemmer.